Zagrożone dziecko

W związku z eskalacją konfliktu zbrojnego, miliony obywateli Ukrainy z dnia na dzień znalazło się w ogromnym niebezpieczeństwie.

Obecna sytuacja uderza bezpośrednio również w tych najsłabszych – opuszczone i osierocone dzieci. Trwająca wojna, związany z nią lęk, poczucie bezsilności to kolejne wstrząsające doświadczenie, z którym przyszło im się mierzyć.

PROSIMY, POMÓŻ JUŻ DZISIAJ:

payu payu payu

Dziękujemy za Twoją darowiznę!

DANE OSOBOWE

Pola oznaczone symbolem * są wymagane

DLACZEGO POMOC JEST TAK WAŻNA?

  • W Ukrainie ponad 64 tys. dzieci jest pod opieką rodzin zastępczych, a ponad 98 tys. przebywa w pieczy instytucjonalnej.
  • Pracownicy SOS Ukraina przewidują, że 16 tys. z nich wkrótce będzie potrzebowało natychmiastowego wsparcia związanego ze znalezieniem bezpiecznego schronienia, organizacją transportu, pomocą żywnościową, medyczną i psychologiczną. Prosimy o wsparcie, abyśmy mogli zapewnić bezpośrednią pomoc dla opuszczonych dzieci i rodzin zastępczych w Ukrainie.
    ŻADNE DZIECKO NIE POWINNO ZASYPIAĆ I BUDZIĆ SIĘ W STRACHU O WŁASNE ŻYCIE!

AKTUALIZACJA: SOS WIOSKI DZIECIĘCE UKRAINA ALARMUJĄ –  SYTUACJA DZIECI Z DOMÓW DZIECKA JEST DRAMATYCZNA!

SOS Ukraina alarmuje, że sytuacja w tysiącach domów dziecka na terenie Ukrainy jest niezwykle trudna. Wychowawcy opuścili podopiecznych, bo walczą na froncie, lub ewakuowali się ze swoimi rodzinami. SOS Ukraina pilnie organizuje pomoc i środki, aby zapewnić opiekę dzieciom opuszczonych przez swoich wychowawców. Finansowo wspierać ich będzie SOS Children’s Villages International oraz SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

SOS Wioski Dziecięce w Ukrainie działają obecnie w grupie kilku organizacji, z którymi wymienia się informacjami o tym, że dzieci pozostały bez opieki, lub w domu dziecka brakuje jedzenia. Zajmuje się tym ta organizacja , która ma najbliżej. Jeżeli miejsce jest pod ostrzałem dociera tam Obrona Terytorialna.

Obecnie ewakuacja i wywóz dzieci z pieczy zastępczej koordynowane są na poziomie obu państw. Organizowany jest dla dzieci transport w taki sposób jaki jest w danym momencie bezpieczny. Podejmowane są starania, aby je wywieźć z części wschodniej Ukrainy na zachód i dalej do Polski.

POTRZEBNA JEST KAŻDA POMOC W TEJ KRYTYCZNEJ SYTUACJI! Musimy ratować dzieci, które nie mają nikogo!

NASZE DZIAŁANIA

Programy SOS Wiosek Dziecięcych są na miejscu od ponad 20 lat. Działamy w dwóch lokalizacjach – w Obwodzie Kijowskim, a także Obwodzie Ługańskim na objętym konfliktem wschodzie kraju. Pomagamy dzieciom na linii kontaktowej, po obu stronach frontu.

Obecnie wspieramy od blisko 600 dzieci na obszarach kontrolowanych przez rząd i ok. 400 dzieci na pozostałych terenach. Od początku konfliktu, do tej pory programy SOS Ukraina wsparły prawie 80 tys. dzieci, zapewniając m.in. pomoc psychologiczną, materialną i edukacyjną. Nasi pracownicy często przekraczali linię kontaktową w punkcie kontrolnym.

W tej chwili robimy wszystko co w naszej mocy, by zapewnić naszym podopiecznym bezpośrednią pomoc w obliczu rosnącego z każdym dniem zagrożenia.

AKTUALNA SYTUACJA NASZYCH PODOPIECZNYCH

W ostatnim tygodniu przyjęliśmy już w naszych programach SOS pierwsze grupy dzieci i rodziców z SOS Ukraina – łącznie 47 osób w Biłgoraju (40 dzieci, 5 rodziców zastępczych, 2 specjalistów SOS), 28 osób  w Kraśniku (19 dzieci i 9 osób dorosłych), 18 osób w Lublinie (14 dzieci, 4 dorosłych). Z kolei do SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach, 2 marca zostało przyjętych 23 dzieci i 5 dorosłych opiekunów ewakuowanych z domu dziecka w Kijowie.

Przewidując eskalację konfliktu, SOS Ukraina zorganizowała 16 lutego ewakuację 99 osób – dzieci i rodziców zastępczych z obwodu Ługańskiego w bezpieczniejszy region zachodniej Ukrainy, do Truskawca w okolicach Lwowa.

Pozostałe rodziny – 78 osób zostały na miejscu w miejscowości Browary i Obwodzie Ługańskim. Wszyscy objęci są kompleksowym wsparciem ze strony pracowników programu SOS Ukraina

24 lutego rosyjski ostrzał uderzył w Browary w obwodzie kijowskim. Nasi podopieczni i pracownicy, którzy pozostali w SOS Wiosce Dziecięcej Browary tymczasowo ukryli się w schronie przeciwbombowym.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dziękujemy za chęć pomocy, każdy tego typu gest jest niezwykle ważny w tak dramatycznej sytuacji.

W tym momencie najbardziej potrzebujemy funduszy, ponieważ cały czas przyjmujemy kolejne dzieci i rodziny zastępcze z Ukrainy. Wiemy, że skala potrzeb jest ogromna, dlatego wsparcie finansowe pomoże nam zapewnić opuszczonym dzieciom bezpieczne schronienie i opiekę.

Wsparcie i udostępnienie dalej naszej zbiórki https://www.siepomaga.pl/sos-dla-dzieci-ukrainy będzie ogromną pomocą.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą propozycję wsparcia i chęć niesienia pomocy potrzebującym dzieciom i rodzinom z Ukrainy.

Nasza organizacja w tym momencie jest przygotowana do przyjęcia dzieci i rodziców zastępczych z SOS Ukraina. Planujemy zapewnić im możliwość schronienia w SOS Wioskach Dziecięcych. Dlatego na tę chwilę nie szukamy miejsc w mieszkaniach na zewnątrz prowadzonych przez nas programów, a w pierwszej kolejności zbieramy fundusze, które pomogą nam zapewnić niezbędne wsparcie dla rodzin i dzieci.

Indywidualne zaproszenia sugerujemy zgłaszać w przygranicznych punktach recepcyjnych, które przyjmują uchodźców lub o kontakt z lokalnymi władzami i organizacjami. Wiemy, że skala potrzeb jest w tym momencie ogromna, a każdy gest solidarności z dziećmi i  obywatelami Ukrainy  jest bardzo cenny.

Bazy lokali:

https://pomagamukrainie.gov.pl/ (baza prowadzona przez stronę rządową)

https://ochotnicy.waw.pl/mieszkania (baza Urzędu m.st. Warszawy)

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali lub chcą przekazać dary rzeczowe.

Jesteśmy w trakcie reorganizacji magazynów i tworzenia listy najpotrzebniejszych rzeczy. Cały czas jednak wsparcie finansowe jest najważniejsze.

Kiedy tylko będziemy uruchamiać kolejne zbiórki, poinformujemy o tym na naszych kanałach SM i na stronie www.wioskisos.org. Prosimy o śledzenie informacji.

Kontakt w sprawie darów rzeczowych:

Anna Jakubowska Gołębiewska – tel. 539 015 908,  anna.jakubowska-golebiewska@sos-wd.org 

Natalia Szulc – tel. 694 235 447, natalia.szulc@sos-wd.org

Aleksandra Wolak – Wojtczuk – tel. 883 310 193, aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą propozycję wsparcia i chęć niesienia pomocy potrzebującym dzieciom i opiekunom z Ukrainy.

Wszelkie zapytania firm prosimy kierować do:

Klaudia Wardecka – tel. 882 133 400, klaudia.wardecka@sos-wd.org

Natalia Szulc  – tel. 694 235 447, natalia.szulc@sos-wd.org

Aleksandra Wolak- Wojtczuk – tel. 883 310 193, aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Bardzo dziękujemy za chęć pomocy dzieciom i opiekunom z Ukrainy. Lokalnie,
w miejscach funkcjonowania SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce , budujemy już relacje z wolontariuszami i specjalistami.

Sytuacja rozwija się jednak bardzo dynamicznie, bo wiemy, że skala potrzeb będzie rosnąć z każdym dniem. Dlatego ewentualny nabór wolontariuszy będziemy ogłaszać na naszych kanałach SM i na stronie www.wioskisos.org. Prosimy o śledzenie bieżących informacji.

Wszelkie zapytania dotyczące wolontariatu w SOS Wioskach Dziecięcych prosimy kierować do:

Adrianna Meres – tel. 882-133-388, adrianna.meres@sos-wd.org

Łukasz Łagód – tel. 734 420 482, lukasz.lagod@sos-wd.org

Dziękujemy za zainteresowanie tematem adopcji.

Niestety, nie ma opcji, aby podjąć się adopcji dzieci z Ukrainy, które dotarły do nas do Polski. Aby zaadoptować dziecko, jego rodzice biologiczni muszą być pozbawieni władzy rodzicielskiej lub musi ono być sierotą (dodatkowo najbliższa rodzina nie deklaruje gotowości opieki nad dzieckiem). Grono dzieci, które pojawiły się w Polsce w związku z obecną sytuacją, ma rodziców, dlatego większość tych rodzin po unormowaniu sytuacji międzynarodowej będzie chciało ponownie żyć razem.

Dodatkowo proces uzyskania kwalifikacji na rodzica adopcyjnego jest procesem długotrwałym i złożonym – należy ukończyć odpowiednie kursy niezależnie od tego, czy rodzina chce adoptować dziecko polskie czy cudzoziemskie (w tym ukraińskie). Wszelkich informacji na temat adopcji udzielają ośrodki adopcyjne.

Tymczasowa opieka nad dziećmi z Ukrainy – tak jak w przypadku ich adopcji – nie jest możliwa. Aby podjąć się opieki nad ukraińskim dzieckiem bez rodziców czy opiekunów zastępczych należy spełnić określone kryteria i dowiedzieć się, jak zostać rodzicem zastępczym. W tym celu warto skontaktować się z lokalnym powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Pierwsze Rodziny SOS są już w Polsce z zapewnionym schronieniem w naszych Programach SOS. W naszych Wioskach Dziecięcych w Biłgoraju, Kraśniku i Karlinie znajduje się obecnie 70 dzieci i 20 opiekunów z Rodzin SOS Ukraina. W Wiosce Dziecięcej w Siedlcach znajduje się natomiast 23 dzieci i 8 opiekunów z domu dziecka w Kijowie.  Oczywiście jeszcze wiele ukraińskich rodzin zastępczych czeka w Ukrainie na pomoc. Jesteśmy cały czas gotowi na ich przyjęcie i znalezienie im odpowiedniego schronienia. Jesteśmy też w stałym kontakcie z ukraińskimi Rodzinami SOS przebywającymi w naszych Programach, na bieżąco aktualizujemy listę najpotrzebniejszych im produktów. Wierzymy, że z każdym dniem dzieciaki i ich opiekunowie będą czuli się w naszych Wioskach Dziecięcych coraz lepiej.

Informacje o miejscach pobytu dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych z Ukrainy ewakuowanych do Polski.

Justyna Kalita – tel. 664 005 981, justyna.kalita@sos-wd.org