Zagrożone dziecko

W związku z eskalacją konfliktu zbrojnego, miliony obywateli Ukrainy z dnia na dzień znalazło się w ogromnym niebezpieczeństwie.

Obecna sytuacja uderza bezpośrednio również w tych najsłabszych – opuszczone i osierocone dzieci. Trwająca wojna, związany z nią lęk, poczucie bezsilności to kolejne wstrząsające doświadczenie, z którym przyszło im się mierzyć.

PROSIMY, POMÓŻ JUŻ DZISIAJ:

payu payu payu

Dziękujemy za Twoją darowiznę!

DANE OSOBOWE

Pola oznaczone symbolem * są wymagane

DZIAŁANIA GRUPY SOS EMERGENCY RESPONSE

Reagując na tragiczną sytuację rodzin zastępczych z Ukrainy, do naszych programów w Kraśniku, Siedlcach, Lublinie i Biłgoraju przyjęliśmy 173 osoby – ukraińskich dzieci i ich opiekunów z pieczy zastępczej wspieranych  przed wojną przez SOS Ukraina (z obwodów kijowskiego oraz Ługańskiego) oraz z ukraińskiego sierocińca z Kijowa. Można powiedzieć, że w naszym Stowarzyszeniu mamy dwie dodatkowe Wioski dzieci, rozlokowane we wszystkich naszych programach. Dzieci i ich opiekunowie mieszkają w Wioskach w Siedlcach, Karlinie, Biłgoraju i Kraśniku.  Nasi eksperci  we współpracy z zespołem SOS Ukraina wspierają je na co dzień. Zapewniamy im  pomoc medyczną, wsparcie psychologiczne  i prawne, organizujemy zajęcia dodatkowe oraz wycieczki.

W najbliższym czasie w Lublinie, dzięki naszym darczyńcom, powstanie Dom dla dzieci, bezpieczne miejsce dla 40 ukraińskich dzieci, które znajdą tam bezpieczne schronienie i opiekę. Są to dzieci po traumie wojennej, które potrzebują natychmiastowej pomocy! W otrzymanym od darczyńców budynku trwa remont. Robimy wszystko, by dzieci mogły się tam wprowadzić już w czerwcu.

Działania doraźne:

W ramach pomocy SOS Wiosek Dziecięcych i wsparcia dla dzieci ewakuowanych z Ukrainy do Polski, asystowaliśmy ponad 120 rodzicom zastępczym z dziećmi, które uciekły przed wojną  m.in z Dniepropietrowska i Mariupola oraz z innych obwodów Ukrainy. Pomagaliśmy im w przyjeździe do Polski, a także umożliwialiśmy dalsze podróże, głównie do Czech i Niemiec. Każda taka interwencja była zindywidualizowana, dopasowana do potrzeb danej rodziny  We współpracy z SOS Wioski Dziecięce Ukraina oraz z organizacjami z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej pomogliśmy 150 osobom z rodzin zastępczych.
Dzięki naszej pomocy liczne rodziny znalazły mieszkania dostosowane do ich potrzeb, opiekę specjalistów takich jak m.in. psychiatra, psycholog, stomatolog, ortodonta. Pomogliśmy rodzicom zapisać dzieci do szkół. Starszym dzieciom zapewniamy dostęp do laptopów i Internetu, aby mogły kontynuować naukę online w ukraińskiej szkole.

Jesteśmy w stałym kontakcie z 200 osobami z rodzin zastępczych z Ukrainy, którym na co dzień udzielamy informacji o świadczeniach i formalnych krokach w polskim systemie administracyjnym m.in. pod kątem zarejestrowania opieki tymczasowej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. Wspieraliśmy też interwencje prawne w przypadkach, gdy istniało podejrzenie łamania prawa ukraińskich dzieci.

Do każdej rodziny podchodzimy indywidualne, odpowiadając na potrzeby dzieci: szukamy  dla nich zajęć zgodnych z ich zainteresowaniami,  , organizujemy zabawy i ruch na świeżym powietrzu, wycieczki, wyjazdy, które pomagają zmniejszyć stres po trudnych przeżyciach, kupujemy niezbędne przedmioty, także zabawki i sprzęt sportowy. Wsparciem obejmujemy także  dorosłych opiekunów, by mogli jeszcze lepiej pomagać potrzebującym dzieciom.

Działania systemowe:

W ramach pomocy doraźnej, również dzięki naszym darczyńcom, wdrożyliśmy system przekazywania voucherów – bonów Sodexo o wartości nominalnej 450 PLN na osobę. Vouchery trafiają do najbardziej potrzebujących rodzin przez 3 miesiące poprzez sieć organizacji partnerskich zrzeszonych w Koalicji na rzecz pieczy zastępczej.  Bony pomogą na zakup niezbędnych codziennych produktów dla rodzin i ich dzieci. Naszą grupą docelową są:

  1. Rodziny zastępcze z dziećmi ewakuowane z wojny w Ukrainie po 24.02.2022 roku
  1. Rodziny ukraińskie z dziećmi z niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami zdrowotnymi (w tym opieka hospicyjna/paliatywna)
  1. Samodzielne mamy z dziećmi oraz rodzice z dziećmi z Ukrainy w trudnej sytuacji materialnej

Priorytetem są dla nas rodziny zastępcze, dzieci z pieczy instytucjonalnej i rodziny z osobami chorymi lub ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi realnie zagrożone ubóstwem.

Pierwszą pomoc otrzymuje 250 osób pozostających pod opieką 3 organizacji pozarządowych na terenie Białegostoku, Wrocławia i okolic. W dalszym etapie rozszerzymy wsparcie na jeszcze więcej rodzin ukraińskich w potrzebie.

Specjalistyczne Centra SOS:

Planujemy stworzyć sieć Centrów Specjalistycznych SOS, w których ukraińskie, a także polskie  dzieci z pieczy zastępczej otrzymają specjalistyczne wsparcie.

W Centrach SOS będziemy pomagać ukraińskim dzieciom  zapewniając pierwszą pomoc psychologiczną, natomiast osobom z rozwiniętym zespołem stresu pourazowego specjalistyczne terapie. Będziemy pomagać dzieciom z doświadczeniem traumy rozwojowej, których w opiece zastępczej jest wiele. Z naszych doświadczeń wynika, że oprócz pomocy terapeutycznej bardzo ważna jest też praca z ciałem, dlatego planujemy w Centrach SOS prowadzić rehabilitację i zajęcia ruchowe. Myśląc o pomocy dzieciom planujemy działania na rzecz ich opiekunów, w tym rozwój kompetencji poprzez szkolenia i grupy wsparcia.

Obecnie szukamy miejsc by utworzyć takie centra w Warszawie i okolicach, Krakowie i Koszalinie. Nasze poszukiwania chcemy rozszerzyć o inne duże miasta.

SYTUACJA UKRAIŃSKICH DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ

W Ukrainie przed wybuchem wojny istniały 702 ośrodki zajmujące się dziećmi pozbawionymi czasowo opieki rodziców biologicznych, sierotami bądź dziećmi pozostającymi w pieczy zastępczej.

Według SOS Ukraina przed wojną w Ukrainie 64 000 dzieci było w pieczy rodzinnej, a 98 000 w pieczy instytucjonalnej.

Od wybuchu wojny 264 sierocińce ewakuowano w całości lub w części, 83 w bezpieczniejsze rejony Ukrainy, a 181 za granicę.  Łącznie ewakuowano 6 465 dzieci a najwięcej z nich (47%) znalazło bezpieczne schronienie w Polsce Nieznana jest jeszcze dokładna liczba ewakuowanych do Polski dzieci z rodzi zastępczych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dziękujemy za chęć pomocy, każdy tego typu gest jest niezwykle ważny w tak dramatycznej sytuacji.

W tym momencie najbardziej potrzebujemy funduszy, ponieważ cały czas przyjmujemy kolejne dzieci i rodziny zastępcze z Ukrainy. Wiemy, że skala potrzeb jest ogromna, dlatego wsparcie finansowe pomoże nam zapewnić opuszczonym dzieciom bezpieczne schronienie i opiekę.

Wsparcie i udostępnienie dalej naszej zbiórki https://www.siepomaga.pl/sos-dla-dzieci-ukrainy będzie ogromną pomocą.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą propozycję wsparcia i chęć niesienia pomocy potrzebującym dzieciom i rodzinom z Ukrainy.

Nasza organizacja w tym momencie jest przygotowana do przyjęcia dzieci i rodziców zastępczych z SOS Ukraina. Planujemy zapewnić im możliwość schronienia w SOS Wioskach Dziecięcych. Dlatego na tę chwilę nie szukamy miejsc w mieszkaniach na zewnątrz prowadzonych przez nas programów, a w pierwszej kolejności zbieramy fundusze, które pomogą nam zapewnić niezbędne wsparcie dla rodzin i dzieci.

Indywidualne zaproszenia sugerujemy zgłaszać w przygranicznych punktach recepcyjnych, które przyjmują uchodźców lub o kontakt z lokalnymi władzami i organizacjami. Wiemy, że skala potrzeb jest w tym momencie ogromna, a każdy gest solidarności z dziećmi i  obywatelami Ukrainy  jest bardzo cenny.

Bazy lokali:

https://pomagamukrainie.gov.pl/ (baza prowadzona przez stronę rządową)

https://ochotnicy.waw.pl/mieszkania (baza Urzędu m.st. Warszawy)

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali lub chcą przekazać dary rzeczowe.

Jesteśmy w trakcie reorganizacji magazynów i tworzenia listy najpotrzebniejszych rzeczy. Cały czas jednak wsparcie finansowe jest najważniejsze.

Kiedy tylko będziemy uruchamiać kolejne zbiórki, poinformujemy o tym na naszych kanałach SM i na stronie www.wioskisos.org. Prosimy o śledzenie informacji.

Kontakt w sprawie darów rzeczowych:

Anna Jakubowska Gołębiewska – tel. 539 015 908,  anna.jakubowska-golebiewska@sos-wd.org 

Natalia Szulc – tel. 694 235 447, natalia.szulc@sos-wd.org

Aleksandra Wolak – Wojtczuk – tel. 883 310 193, aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdą propozycję wsparcia i chęć niesienia pomocy potrzebującym dzieciom i opiekunom z Ukrainy.

Wszelkie zapytania firm prosimy kierować do:

Klaudia Wardecka – tel. 882 133 400, klaudia.wardecka@sos-wd.org

Natalia Szulc  – tel. 694 235 447, natalia.szulc@sos-wd.org

Aleksandra Wolak- Wojtczuk – tel. 883 310 193, aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Bardzo dziękujemy za chęć pomocy dzieciom i opiekunom z Ukrainy. Lokalnie,
w miejscach funkcjonowania SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce , budujemy już relacje z wolontariuszami i specjalistami.

Sytuacja rozwija się jednak bardzo dynamicznie, bo wiemy, że skala potrzeb będzie rosnąć z każdym dniem. Dlatego ewentualny nabór wolontariuszy będziemy ogłaszać na naszych kanałach SM i na stronie www.wioskisos.org. Prosimy o śledzenie bieżących informacji.

Wszelkie zapytania dotyczące wolontariatu w SOS Wioskach Dziecięcych prosimy kierować do:

Adrianna Meres – tel. 882-133-388, adrianna.meres@sos-wd.org

Łukasz Łagód – tel. 734 420 482, lukasz.lagod@sos-wd.org

Dziękujemy za zainteresowanie tematem adopcji.

Niestety, nie ma opcji, aby podjąć się adopcji dzieci z Ukrainy, które dotarły do nas do Polski. Aby zaadoptować dziecko, jego rodzice biologiczni muszą być pozbawieni władzy rodzicielskiej lub musi ono być sierotą (dodatkowo najbliższa rodzina nie deklaruje gotowości opieki nad dzieckiem). Grono dzieci, które pojawiły się w Polsce w związku z obecną sytuacją, ma rodziców, dlatego większość tych rodzin po unormowaniu sytuacji międzynarodowej będzie chciało ponownie żyć razem.

Dodatkowo proces uzyskania kwalifikacji na rodzica adopcyjnego jest procesem długotrwałym i złożonym – należy ukończyć odpowiednie kursy niezależnie od tego, czy rodzina chce adoptować dziecko polskie czy cudzoziemskie (w tym ukraińskie). Wszelkich informacji na temat adopcji udzielają ośrodki adopcyjne.

Tymczasowa opieka nad dziećmi z Ukrainy – tak jak w przypadku ich adopcji – nie jest możliwa. Aby podjąć się opieki nad ukraińskim dzieckiem bez rodziców czy opiekunów zastępczych należy spełnić określone kryteria i dowiedzieć się, jak zostać rodzicem zastępczym. W tym celu warto skontaktować się z lokalnym powiatowym centrum pomocy rodzinie.